3
shared

กรมทางหลวงชนบทลุยสร้างถนนเชื่อมอีอีซี

9 เมษายน 2563 15:09 208
กรมทางหลวงชนบทลุยสร้างถนนเชื่อมอีอีซี

กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าก่อสร้างถนนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ อีอีซี ล่าสุด ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 ระยะทาง 32.807 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

วันนี้ (9 เม.ย.)  นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  กล่าวว่า  เพื่อเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.5050 แยกสายนิคมสร้างตนเองสาย 15 บ้านห้วยโป่ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะทาง 10.198 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 204 ล้านบาท และล่าสุด มีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ อีก 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยก ทล.3138 – ทล.344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 159 ล้านบาท โดยปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง รวมระยะทาง 32.807 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านค่าย ไปยังอำเภอวังจันทร์ ผ่าน 3 ตำบล  คือ ตำบลหนองบัว ตำบลป่ายุบใน และตำบลชุมแสง  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง  ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยพัฒนา อีอีซี  แล้ว ยังช่วยในเรื่องการขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะ การขนส่งยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกอีกด้วย

นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท ยังมีโครงการสนับสนุน อีอีซี  ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่  ทางหลวงชนบทสายแยก ทล.7 – ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 10.570 กิโลเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 ,ทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร,  ทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 17.324 กิโลเมตร  และ ทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 11.465 กิโลเมตร  ทั้งนี้  กรมทางหลวงชนบท  ได้จัดเตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการที่จะสนับสนุน อีอีซี  อีก จำนวน 5 โครงการ  


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand