2
shared

ล็อกดาวน์ "พัทยา" เริ่ม 14.00 น. 9 เมษายนนี้

8 เมษายน 2563 11:48 287
เห็นชอบแล้วประกาศเริ่มล็อกดาวน์เมืองพัทยา 14.00 น.9 เมษายนนี้ ตรวจเข้ม 5 จุดคัดกรอง ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่หากไม่มีเหตุจำเป็น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

วันที่ 8 เมษายน 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จนปัจจุบันพบมีผู้ต้องสงสัยและติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 30 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำเสนอและหารือทั้งในส่วนของภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ภาคเอกชน และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลสรุปว่าหากปล่อยให้มีการเดินทางเข้า-ออกในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้อย่างอิสระแล้ว การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอาจไม่มีประสิทธิภาพมากนัก กระทั่งมีมติให้นำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราช การจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ลงนามประกาศคำสั่งปิดพื้นที่เมืองพัทยา หรือ ล็อกดาวน์ อย่างเป็นทางการ 


ทั้งนี้เพื่อปิดเส้นทางเข้าออก พร้อมการจัดตั้งจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญคือห้ามบุคคลที่ไม่มีที่พักอาศัย หรือบุคคลที่มิได้ประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าพื้นที่เด็ดขาด เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่พื้นที่ชั้นในนั้น ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องและสรุปร่วมกันไว้ว่าจะให้มีการปิดพื้นที่เมืองพัทยาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 นี้เป็นต้นไปนั้น


 

ล่าสุดมีรายงานว่านายภัคธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ปิดเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 9 เมษายนนี้เป็นต้นไปรวมระยะเวลา 21 วันตามการนำเสนอของเมืองพัทยา โดยกำหนดให้มีการปิดถนนทาง เข้า-ออก เมืองพัทยาให้เหลือเพียง 5 จุด พร้อมตั้งจุดตรวจคุมเข้มคนเข้า-ออก ทั้งยานพาหนะและบุคคล หากไม่ได้อยู่อาศัย หรือทำงาน มีเหตุจำเป็นในพัทยาจะไม่ให้เข้าออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย