6
shared

ไทยสมายล์ประกาศหยุดบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว

4 เมษายน 2563 13:26 219

สายการบินไทยสมายล์ ประกาศหยุดบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่ 7-30 เม.ย.นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (4เม.ย.63) สายการบินไทยสมายล์ แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการเคลื่อนย้ายประชาชนกลุ่มใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ประกาศออกมาแล้วนั้น สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกดังนี้

- การขอคืนเงินเต็มจำนวนในรูปแบบ EMD โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุ การขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน https://member.thaismileair.com/customerservice/refund

- ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ รัฐสภา และสำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ในเวลาทำการ หรือติดต่อ Smile Contact Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล : customer.service@thaismileair.com


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand