1
shared

SOS (Save Our Seas ) : หลงเฟียะ บางสัก พลิกฟื้นป่า-ทะเล สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว

10 เมษายน 2562 02:30 111

SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน วันนี้เป็นตอนที่ 5 กับการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่น่าชื่นชมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ในชื่อชุด SOS THE HERO

 

 

หลงเฟียะ บางสัก ประธานประมงพื้นบ้าน บ้านน้ำราบ จ.ตรัง พลิกฟื้นป่าทะเลเสื่อมโทรม สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง