4
shared

สรุปพ.ร.ก.ฉุกเฉินช่วงโควิด-19ฉบับสั้น อ่านแป๊บเดียวเข้าใจง่าย

26 มีนาคม 2563 11:48 958
กรมควบคุมโรคสรุปประเด็นสำคัญของการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในช่วงโควิด-19 ระบาดแบบเข้าใจง่าย

วันนี้ ( 26 มี.. 63 ) เพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสรุปประเด็นสำคัญของพ...ฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ระบาด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายไว้ดังนี้ 


แม้ยังยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว แต่ได้มีมาตรการสำคัญที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเราได้สรุปประเด็นที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป

- ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามที่กำหนดไปก่อนหน้านี้
-
ปิดการให้บริการสถานที่เสี่ยง ซึ่งมีคนจำนวนมาก เช่น
-
สนามมวย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น (ทุกจังหวัด)
-
ผับ สถานบริการ สปา สถานบันเทิง สถานที่แสดงมหรสพ (กทม.และปริมณฑล)
-
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ห้างสรรพสินค้า ตลาด พิพิธภัณฑสถาน จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
-
ปิดการใช้ยานพาหนะเข้าประเทศทั้งทาง บก เรือ อากาศ ยกเว้นผู้มีเหตุจำเป็นตามข้อกำหนด
-
ห้ามกักตุนสินค้าประเภทยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม และสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
-
ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมมั่วสุม
-
ห้ามเสนอข่าวเท็จ ข่าวที่อาจทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้หวาดกลัว


นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ออกจากบ้าน ยกเว้นมีความจำเป็น เช่น พบแพทย์ ขึ้นศาล โดยแบ่งกลุ่มเสี่ยง เป็น 3 กลุ่มดังนี้:

- ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
-
ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมมอง โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้
-
เด็กเล็กกว่า 5 ปีลงมา

ในส่วนของการเดินทาง ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด แต่หากจำเป็น ต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการของทางรัฐ เพื่อการติดตามอาการหรือกักกันตัว


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand