คาดประชาชนแห่ขายที่ดินหนี้ภาษีลาภลอย

20:39 14 กรกฎาคม 2561 949
มุมของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าไม่ได้รับผลมากนักเพราะภาระจะตกอยู่ที่ผู้บริโภค แต่จะเห็นประชาชนแห่ขายที่ดินก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

มุมของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าไม่ได้รับผลมากนักเพราะภาระจะตกอยู่ที่ผู้บริโภค  แต่จะเห็นประชาชนแห่ขายที่ดินก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้