3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.สาธารณรัฐนามิเบีย

25 มีนาคม 2563 20:08 107
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย

วันนี้ (25 มี.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ (Mr. Hage Gottfried Geingob) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐนามิเบีย เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ความว่า

พณๆ นายฮาเก กอตต์ฟรีด เคนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย กรุงวินด์ฮก ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของโรงเรียนท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน

ชาวนามิเบีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐนามิเบียไป จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand