5
shared

บขส.ประกาศหยุดวิ่งไปลาวและกัมพูชา 15 เส้นทาง

25 มีนาคม 2563 18:24 138
บขส.ประกาศหยุดวิ่งเส้นทางเดินรถไปลาวและกัมพูชา 15 เส้นทาง หลัง 2 ประเทศปิดจุดผ่านแดน

        วันนี้ ( 25 มี.ค. 63 )   บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลลาวและกัมพูชา ได้ประกาศกำหนดมาตรการเข้าเมือง โดยปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว ประกอบด้วย เส้นทางประเทศไทย - สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง และเส้นทางประเทศไทย - กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.63) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

        เส้นทางไป  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย 

        - เส้นทางสายที่ 1  หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ 

        - เส้นทางสายที่ 2  อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์ 

        - เส้นทางายที่ 3  อุบลราชธานี - ปากเซ 

        - เส้นทางสายที่ 4  มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 

        - เส้นทางสายที่ 5  ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์ 

        - เส้นทางสายที่ 6  กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์ 

        - เส้นทางสายที่ 7  นครพนม - ท่าแขก  

        - เส้นทางสายที่ 8  เชียงใหม่ - หลวงพระบาง  

        - เส้นทางสายที่ 9  อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง 

        - เส้นทางสายที่ 10  กรุงเทพฯ - ปากเซ 

        - เส้นทางสายที่ 11  เชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว 

        - เส้นทางสายที่ 14  จังหวัดเลย - แขวงไชยะบุรี - หลวงพระบาง  

        - เส้นทางสายที่ 15  จังหวัดน่าน - หลวงพระบาง 

        เส้นทางประเทศ ประเทศกัมพูชา  ประกอบด้วย 

        - เส้นทางสายที่ 12  กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ 

        - เส้นทางสายที่ 13  กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ

          ทั้งนี้บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป