7
shared

สุวรรณภูมิปรับรับ Social Distancing

25 มีนาคม 2563 13:10 361
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับบริการเก้าอี้ให้เว้นระยะห่างกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


เฟซบุคแฟนเพจ AOT Official เผยภาพชุดการกำหนดที่นั่งโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร กำหนดจุดยืนภายในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ล ด เ สี่ ย ง________________________เ ลี่ ย ง COVID-19เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand