2
shared

สมาคมค้าทองฯออกประกาศทองคำแท่งขายออก-รับซื้อมีส่วนต่าง300บาท

25 มีนาคม 2563 12:28 380
สมาคมค้าทองคำออกประกาศราคาทองคำแท่งขายออก และรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เริ่มตั้งแต่ 25 มี.ค.

วันนี้ (25มี.ค.63) สมาคมค้าทองคำ ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาทองคำในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคำเป็นวงกว้าง ส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และการกำหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ปกติ รวมทั้งเกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้า-ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดเที่ยวบิน และมาตรการการผ่านเข้า-ออกของแต่ละประเทศในการนี้

สมาคมค้าทองคำได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออกทองคำ เพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทยมีความสมดุลและเป็นธรรม โดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตนี้

จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand