5
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.สาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่

24 มีนาคม 2563 20:08 103
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่

วันนี้ (24 มี.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู (Mrs. Aikaterini Sakellaropoulou) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ความว่า

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิก จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านของประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand