46
shared

รู้ยัง? ประกันตนม.39-40 ประกันสังคมคุ้มครองโควิด-19

24 มีนาคม 2563 08:32 18104
รู้ยัง? ประกันตนม.39-40 ประกันสังคมคุ้มครองโควิด-19

ประกันสังคมยืนยัน หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้รับความคุ้มครองทันที รับเงินค่าทดแทนขาดรายได้หยุดงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 40ขอให้ใช้สิทธิ์ สปสช.หากต้องหยุดพัก ได้รับค่าทดแทนขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาทไม่เกิน 90 วัน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 และ 40 หากเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยแล้วขาดรายได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ เมื่อแพทย์ตรวจแล้วพบการติดเชื้อ โควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงาน ตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (วันละ 80 บาท)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากเจ็บป่วยขอให้เข้ารักษาโดยใช้สิทธิ์สปสช.และหากพบว่าป่วยต้องหยุดพัก จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาท และได้รับไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 นั้น มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ ในกรณีเจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ โดยสำนักงานฯ จะเร่งพัฒนาปรับปรุง สิทธิประโยชน์รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สอบถามศูนย์ฮอตไลน์เพื่อประสานการใช้สิทธิ์ระหว่างผู้ประกันตนและสถานพยาบาล โทร. 02-956-2513 -4 ในวันเวลาราชการ และเบอร์สายด่วน 1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand