8
shared

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินเยียวยาประกันสังคม เมื่อถูกเลิกจ้างจากพิษโควิด-19

23 มีนาคม 2563 17:13 2562
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินเยียวยาประกันสังคม เมื่อถูกเลิกจ้างจากพิษโควิด-19

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจทำให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องหยุดกิจการลง และเลิกจ้างแรงงานไปไม่น้อย

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    ขณะนี้  ลุกลามไปสู่ภาคธุรกิจในวงกว้าง หลายบริษัทถึงกับต้องหยุดพักกิจการ    หรืออาจจะถึงขั้นปิดกิจการเลยก็มี ซึ่งปัญหาต่อมาก็คือการเลิกจ้าง   ทำให้ลูกจ้างหลายรายต้องตกงาน     ซึ่งตามกฎหมายแล้ว     หากลูกจ้างเป็นสมาชิกผู้ประกันตนหรือมีสิทธิในประกันสังคมในระหว่างที่เคยทำงาน   สามารถเข้าไปลงทะเบียนว่างงาน เพื่อใช้สิทธิรับเงินชดเชยได้ตามกฎหมาย 

ตกงานจากการถูกเลิกจ้างจะได้รับชดเชยอย่างไร?

        ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  จนต้องถูกเลิกจ้างงาน   และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั้น  สามารถเข้าลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงออกจากบ้าน ซึ่งเงื่อนไขคือ   จะต้องลงทะเบียน ภายใน 30 วัน  หลังจากถูกเลิกจ้าง   โดยผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง  ที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือไม่เกิน 6 เดือน   ส่วนกรณีลาออกเองจะได้รับชดเชย 30% ชดเชยสูงสุด 90 วัน  สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ   ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง ที่ลูกจ้างจะได้รับอยู่แล้ว

ไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์ ต้องทำอย่างไร ?

        อันดับแรกต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน  https://empui.doe.go.th/auth/index  กระทรวงแรงงาน  หากใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ต้องคลิ๊กเข้าไปที่เมนู "ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน"          เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้วก็จะเจอกับหน้านี้ (ดูรูปประกอบ )  เมื่ออ่านเงื่อนไขต่างๆแล้ว ให้กด "ยอมรับและเข้าใช้งาน" และคลิ๊กที่เมนู "ขั้นตอนต่อไป"

        หลังจากนั้น เว็บไซต์จะเข้ามาที่หน้านี้ (ดูภาพประกอบ) เพื่อให้เรากรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ทำตามขั้นตอน แล้ว กดที่ปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" ซึ่งระบบจะนำเอาเลขบัตรประชาชนของเรา ใช้เป็น USER ในการเข้าระบบ 

        เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะเข้ามาที่หน้านี้ (ดูภาพประกอบ) เพื่อให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้งรหัสผ่านเพื่อเอาไว้ใช้เข้าระบบในครั้งต่อไป  เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กด "บันทึก "ตามขั้นตอน 


                
        
        จากนั้น เข้าไปที่เมนู "ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน"  ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน  จากนั้นคลิ๊กที่ "ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน" ก็จะเป็นการลงทะเบียนว่างงานสำเร็จ 
            เมื่อเสร็จขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานเรียบร้อยแล้ว ในครั้งแรก จะต้องไปที่หน้า รายงานตัว เพื่อรายงานตัวในครั้งแรกก่อน 

        โดยจะต้องเข้าไปรายงานตัวในระบบทุกๆเดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ยังคงว่างงานอยู่ หรือหางานใหม่ได้แล้ว        อย่างไรก็ดี คนที่ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แต่จะต้องมีการรายงานตัว ครั้งที่ 1  ด้วยตัวเองอยู่ดี  ถ้าไปยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองตั้งแต่ครั้งแรก ก็จะสามารถลงทะเบียนรายงานตัวออนไลน์ในครั้งต่อไปได้ 

 หากไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองต้องเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง? 

        ในกรณีที่เราต้องการจะไปขึ้นทะเบียนว่างงานด้วยตัวเอง พร้อมกับรายงานตัวครั้งแรก เอกสารที่ต้องเตรียมไปมี ดังนี้ 

      1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) อันนี้ที่กรมก็มีแต่ถ้าเราปริ๊นไปก่อนได้ก็สะดวกดีค่ะไม่ต้องไปเขียนใหม่

      2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

      3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

      4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

      5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

      6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

        สำหรับ เงินชดเชยการว่างงานนั้น กรมฯจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เราได้ไปแจ้งไว้ ซึ่งเงินชดเชยงวดแรก จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเราหลังจากรายงานตัวครั้งแรก ประมาณ 5-7 วัน  หากยังหางานไม่ได้และเข้าไปรายงานตัวออนไลน์ ตามกำนดทุกเดือน ห้ามลืมเด็ดขาด!!  ก็จะได้รับเงินชดเชยไปเรื่อยๆ ต่อเนื่อง ตามที่กฎหมายกำหนด  


              

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แม่ท้องต้องอ่าน!"ฟ้าทะลายโจร" อันตรายกับหญิงตั้งครรภ์-ใช้ต้านไวรัสโควิด-19 ได้จริงหรือ?

- พร้อมยัง!รับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน ต้องทำอย่างไรถึงจะได้คืนแน่นอน


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand