3
shared

หอการค้า ขอรัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 5% ชั่วคราว

23 มีนาคม 2563 20:06 237
หอการค้า ขอรัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 5% ชั่วคราว

หอการค้า ชงกกร. เสนอรัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือ 5% เป็นการชั่วคราว ลดภาระปชช.-กระตุ้นเศรษฐกิจ มั่นใจสินค้าไม่ขาดแคลน        วันนี้ ( 23 มี.ค. 63 )  ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง  หอการค้าไทย กล่าวถึงกระแสความวิตกเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอของประชาชน    โดยแสดงความมั่นใจว่า  ประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาสินค้าขาดแคลน  เพราะเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำ  มีวัตถุดิบด้านอาหาร   และโรงงานผลิตหลายแห่งทั่วประเทศ   แต่การที่ประชาชน ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมากในช่วงนี้   ถือเป็นเรื่องดี    เพราะที่ผ่านมาโรงงานเจอปัญหาสต๊อกล้น      เพราะไม่สามารถส่งออกได้   อีกทั้ง     ยังมีสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม    ย้ำว่า ประชาชนไม่ต้องกังวลจนต้องออกมาซื้อสินค้ากักตุน   เพราะยังมีสินค้าอีกจำนวนมาก ที่หาซื้อได้ตามปกติ

        ทั้งนี้  หอการค้าภาคกลาง ได้มีการหารือถึงสถานการณ์และรวบรวมข้อเสนอ     เพื่อนำเข้าประชุมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐ (กกร.) ครั้งหน้า     โดยเตรียมเสนอให้ กกร.เสนอรัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) จาก 7% เหลือ 5% เป็นการชั่วคราว    เพื่อช่วยลดภาระประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ     ซึ่งจะดีกว่ามาตรการแจกเงิน   พร้อมเสนอให้กองทุนประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือแรงงาน    ในกรณีที่ผู้ประกอบการเลิกจ้างพนักงานเพื่อพยุงธุรกิจและสภาพคล่อง 
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand