9
shared

สั่งปิดแล้ว! งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

20 มีนาคม 2563 16:09 1646
ผู้ว่าฯจันทบุรี สั่งปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี คุมเข้มโควิด-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้แถลงข่าว กรณีที่จังหวัดจันทบุรีโดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องก้นวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ถึงแม้ งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จะปิดงานประเพณีในอีก 4 วันข้างหน้าก็ตาม 


แต่เพื่อความปลอดภัย และ ลดจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาด ที่จะมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ และ นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งจำนวนคนที่ขึ้นไปบนยอดเขาจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่สนามมวยลุมพินี ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีได้ประชุมและมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำเป็นต้องปิดงานประเพณีเร็วกว่ากำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  


และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะเปิดให้ขึ้นไปงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏตามปกติ ต่อไป โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอโทษผู้ประกอบการ และ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาก คำสั่ง ปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ก่อนกำหนดในครั้งนี้

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง