7
shared

ธปท.ออกประกาศให้สถาบันการเงินยกเลิกวันหยุด 13-15เม.ย.63

30 เมษายน 2563 21:26 576
ธปท.ออกประกาศให้สถาบันการเงินยกเลิกวันหยุด 13-15เม.ย.63

ธปท.ออกประกาศให้ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วันนี้ (18มี.ค.63) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศเรื่อง ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ไขวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand