71
shared

เปิดเกณฑ์ยกระดับแพร่ระบาดสู่ระยะ 3 ในไทย

15 มีนาคม 2563 07:25 35418
แพทย์ เผย เกณฑ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย จะเข้าสู่ระยะ 3 ขึ้นอยู่กับ 3 กรณี คือ การระบาดของโรคเป็นวงกว้าง ระบาดติดต่อกันเป็นทอดๆ ติดตามแหล่งที่มาไม่ได้ และระบาดรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

วันนี้ (15 มี.ค.63) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข และนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย จะเข้าสู่ระยะ 3 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ 3 กรณี คือ

1.การระบาดของโรคเป็นวงกว้าง

2.มีการระบาดติดต่อกันเป็นทอดๆ หรือ รุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ 4 รุ่นขึ้นไป และติดตามแหล่งที่มาไม่ได้

3.มีการระบาดของโรครวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยพบการแพร่ระบาดระยะแรก ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรับเชื้อจากต่างประเทศเข้ารับการรักษา, ระยะ 2 ติดต่อจากประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ เป็นการแพร่เชื้อในวงจำกัด หาที่แหล่งที่มาของการติดเชื้อได้ และระยะ 3 ติดต่อจากประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้าไทย มีการแพร่ระบาดสู่คนไทยติดต่อไปอีก 

อย่างไรก็ตาม การประกาศระยะ 3 หรือไม่นั้น ต้องพิจาณาเป็นพื้นที่ไป หากพื้นที่ใดเข้าสู่ระยะ 3 จะถูกประกาศเขตพื้นที่แพร่ระบาด ปิดการเดินทาง ห้ามบุคคลเข้าออก ภายนอกอาคาร เพื่อจำกัดขอบเขตการแพร่ระบาด อย่างน้อย 15 วัน ให้พ้นระยะการฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใครฝ่าฝืนมีอัตราโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand