3
shared

ไม่หยุดยั้ง!เปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

12 มีนาคม 2563 17:11 413
ไม่หยุดยั้ง!เปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

คมนาคม เปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ล่าสุดงานโยธาคืบหน้ากว่า 56% เร็วกว่าแผน 2.57 %

        วันนี้ ( 12 มี.ค.63)   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  ณ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ สถานีหัวหมาก ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 


        โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก  ได้ดำเนินการเดินเครื่องหัวเจาะเพื่อก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าตัวที่ 3 ฝั่งขาเข้า จากสถานีหัวหมากไปยังสถานีรามคำแหง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง   มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563  ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. ได้เดินเครื่องหัวเจาะ ตัวที่ 1 และ 2 ไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยหัวเจาะอุโมงค์ ตัวที่ 1 อยู่ระหว่างขุดเจาะจากสถานี รฟม. ไปยังสถานีรามคำแหง มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 และหัวเจาะอุโมงค์ ตัวที่ 2 อยู่ระหว่างขุดเจาะจากสถานี รฟม. ไปยังสถานีหัวหมาก มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 


        ในการก่อสร้างได้นำเทคโนโลยีหัวเจาะอุโมงค์  ที่มีประสิทธิภาพขุดเจาะใต้ดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียว พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน สามารถขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.70 เมตร   ในระดับความลึก 20 – 30 เมตร ด้วยสมรรถภาพการขุดเจาะเฉลี่ยวันละ 10 - 15 เมตร    หรือเดือนละ 350 เมตร โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ปัจจุบันมีความก้าวหน้า (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563)   ในงานโยธาภาพรวม ร้อยละ 56.86 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.57    โดยสัญญาที่ 2     มีความความก้าวหน้าอยู่ที่ร้อยละ 52.04 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2567   

 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ รฟม. เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด และเคร่งครัดในมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ลดการเกิดผลกระทบด้านการจราจร  ฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด และดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรเมื่อก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จโดยเร็ว

        สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายแรกที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ  ฝั่งตะวันออก สู่ใจกลางเมือง และยังเป็นเส้นทางที่จะเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน   ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการเดินทางหลักที่สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืน    


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand