6
shared

อู่ฮั่นโมเดล!คลินิกคัดกรอง'ไวรัสโควิด-19'โดยเฉพาะ แห่งแรกในไทย

12 มีนาคม 2563 17:28 1347
อู่ฮั่นโมเดล!คลินิกคัดกรอง'ไวรัสโควิด-19'โดยเฉพาะ แห่งแรกในไทย

ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ด้วยการเพิ่มคลินิกคัดกรองผู้ติดเชื้อถือเป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างมากในขณะนี้

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" หรือ "โควิด-19" ขณะนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น ด้วยจำนวนของผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน การเตรียมพร้อมในขั้นตอนคัดกรองผู้ป่วย จึงถือเป็นด่านแรกที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปมากกว่าเดิม   หลายฝ่ายก็ต่างออกมาตรการป้องกัน แต่ก็ยังไม่วายที่จะมีข่าวคราวของ ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 อู่ฮั่นโมเดล สู่  "คลินิกธนบุรี บางซื่อ"

        ล่าสุด ภาคเอกชนผู้พัฒนาธุรกิจดูแลสุขภาพ  อย่าง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป     ภายใต้การดูแลของ "หมอบุญ"         นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ  บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ได้ชูแนวคิดที่จะช่วยรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสตัวร้าย โดยได้เตรียมเปิด "คลินิกธนบุรี บางซื่อ" ที่ได้นำเอาแนวคิดมาจากโรงพยาบาลฉุกเฉิน     หรือคลินิกพิเศษในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน หรือ อู่ฮั่นโมเดล  เมืองต้นเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด มาพัฒนาคลินิกฉุกเฉินในไทย ซึ่งนับเป็น คลินิกคัดกรอง "โควิด-19" โดยเฉพาะ ของเอกชนที่แรกในไทย
        โดยคุณหมอบุญ เล่าว่า แนวคิดคลินิกคัดกรอง COVID-19 แห่งใหม่นี้   เป็นการเตรียมการล่วงหน้าสอดรับกับแนวทางของรัฐบาล โดยใช้ตัวอย่างโรงพยาบาลฉุกเฉินอู่ฮั่นโมเดลจากประเทศจีน เพื่อ เตรียมรับกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในระยะเวลา 3 - 6 เดือนข้างหน้า    แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย   ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเท่ากับประเทศอื่น เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ   ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติตนของประชาชน   ทำให้ผู้คนเกิดการตื่นตัวในการเฝ้าสังเกตอาการ   และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดโรค   รวมถึงความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์   ที่สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 3-6 เดือนข้างหน้านี้

        ปัจจุบันการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19  มีหลายวิธี   ยกตัวอย่างในประเทศสิงค์โปร์ ประเทศจีน  และประเทศในแถบตะวันตก นอกจาก การตรวจด้วย PCR หรือ Polymerase Chain Reaction Test เพื่อตรวจภูมิคุ้มกัน    หรือแอนติบอดีของร่างกายแล้ว   ยังใช้วิธีการตรวจทางพันธุกรรม (DNA) Next Generation Sequencing ด้วย    เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำยิ่งขึ้น    เพราะจะ สามารถบอกชนิดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และไวรัสตัวอื่น ๆ ที่ปนมาด้วยได้ อย่างชัดเจน    ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง   แต่เพื่อรับกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในระยะเวลา 3 - 6 เดือนข้างหน้า   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จึงตั้งใจสร้างคลินิกคัดกรองไวรัสโควิด-19 พิเศษนี้ขึ้นมา          “มีข้อบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ขั้นที่ 3 คือ ติดต่อกันเองในประเทศหรือในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ  หรือสัมผัสกับบุคคลที่มีเชื้ออยู่   ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ   เช่น ผู้ป่วยหลายคนเป็นพาหะโดยไม่มีอาการ   โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19   จากข้อจำกัดเรื่องสถานที่    บุคลากร       ห้องปฏิบัติการ (Lab)  ประกอบกับการวินิจฉัยโรคในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนหลายอย่าง  และเสี่ยงต่อการที่จะตรวจไม่พบเชื้อ หรือ ผลลบปลอม (False Negative)   ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บสารตัวอย่างในลำคอ จมูก    ที่ไม่ได้มาตรฐาน การเก็บสารตัวอย่างไม่ถูกวิธี   หรือ   ผู้ป่วยมีเชื้อในปริมาณน้อยเพราะมีระยะฟักตัว   หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันสูง   รวมทั้ง   การกลายพันธุ์ที่รวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจ” หมอบุญ กล่าว ระบบคัดกรองที่ทันสมัย จะคัดกรองได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

        นอกจากการสร้างคลินิกคัดกรองไวรัสโควิด-19 พิเศษ   ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ยังได้จัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ 3 เฟส ได้แก่ 

  เฟสที่ 1 เปิดบริการคลินิกคัดแยกผู้ป่วย (Triage Building)  และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย (Laboratory) สำหรับทำ CT Scan Chest Tomography  ที่บางซื่อ    ซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการทันทีที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีพื้นที่ขนาด   3 ไร่   ใกล้ทางด่วน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร    โดยจะมีห้องแยกผู้ป่วยทั้งหมด   50 ห้อง   ห้องพักดูอาการความจุ 20  เตียง    ซึ่งจะมีการแยกห้องตรวจระหว่างผู้ป่วยที่มีไข้หวัดธรรมดา    และผู้ป่วยที่สงสัยจะติดเชื้อออกจากกัน 

       นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการให้บริการแบบบุคคลหรือองค์กร  ที่ต้องการดูแลผู้ป่วยหรือพนักงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด  อาทิ บริษัท สายการบิน สถานทูต ฯ ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ และต้องการผลการตรวจที่เร็วกว่า 14 วัน   ก็จะมีการตรวจด้วย Next Generation Sequencing (NGS) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19  เนื่องจากเทคโนโลยีนี้  สามารถอ่านรหัสพันธุกรรม จำแนกลักษณะจีโนมของไวรัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และมีบทบาทสำคัญในการจำกัดการระบาดของไวรัส ซึ่งใช้ได้ผลมาแล้วในประเทศจีน 

        เฟสที่ 2 โรงพยาบาลสนาม กรณีที่มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ขั้นที่ 3 จะพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่วิกฤต จำนวน 200 เตียง  และห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อีก 50 เตียง   โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้   จะตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  บนพื้นที่ 4 ไร่    โดยใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ 6-8 เดือน 

        เฟสที่ 3 โรงพยาบาลพักฟื้น   สำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก   ที่จำเป็นต้องรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายในโรงพยาบาลระยะเวลานาน ๆ   โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,000-1,500 เตียง   ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมในการให้บริการที่โรงพยาบาลในเครือธนบุรีหลายแห่ง   ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด         “แนวคิดดังกล่าวอยู่ในระหว่างการให้คณะผู้บริหาร THG เร่งศึกษาและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยจะได้เข้าหารือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศด้วย”    หมอบุญ กล่าว

        สิ่งที่น่ากลัวต่อจากนี้ ก็คือ หาก มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ขั้นที่ 3   อย่างเช่นในประเทศอิตาลี อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา แต่บุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยี อุปกรณ์การรักษา และสถานที่สำหรับการตรวจคัดกรอง  หรือโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถรองรับและให้การดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกก็เป็นได้   ดังนั้น การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ  ก็ดีกว่ารอให้สถานการณ์มันย่ำแย่      แล้วค่อยมาแก้กันทีหลังคงจะไม่ทันการณ์  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์

- ไวรัสโคโรนา-ฝุ่นPM2.5-ราคาหน้ากากอนามัยN95พุ่ง

งัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พยุงเที่ยวไทยปี 63 สู้ไวรัสโควิด-19


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand