2
shared

คุมโควิด-19! ปี๋ใหม่เมืองจัดแค่สืบสานประเพณี-ห้ามเล่นสาดน้ำรอบคูเมือง

10 มีนาคม 2563 13:54 204

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ ไม่ยกเลิกจัดงานสงกรานต์ แต่สั่งงดขบวนแห่ทุกประเภท รวมทั้งขบวนอัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์ รอบเมือง และไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำรอบคูเมือง คงไว้แค่กิจกรรมสืบสานประเพณี

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์หรืองานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์หรือ #งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ประจำปี 2563 สรุปคือเชียงใหม่ไม่ยกเลิกจัดงานสงกรานต์ แต่สั่งงดขบวนแห่ทุกประเภท รวมทั้งขบวนอัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์ รอบเมือง และไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำรอบคูเมือง คงไว้แค่กิจกรรมสืบสานประเพณีเพื่อสร้างบรรยากาศ

 

ขณะเดียวกันห้างสรรพสินค้า หลายแห่งตลอดจนหลายพื้นที่ได้พร้อมใจประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะจะมีคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระระบาดเกิดขึ้น

 

ทั้งนี้ผลการประชุมสรุปว่าการจัดงานในปีนี้ จะงดขบวนแห่ทุกประเภท และขอความร่วมมือไม่ให้มีการสาดน้ำรอบคูเมือง แต่ยังคงมีการตกแต่งเมืองบริเวณถนนท่าแพและรอบคูเมือง สำหรับกิจกรรมที่บริเวณลานประตูท่าแพและลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นั้น จะยังคงมีการจัดกิจกรรมอยู่ เพียงเพื่อให้เกิดบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เท่านั้น ได้แก่ การสรงน้ำพระ การก่อเจดีย์ทราย และนิทรรศการปีใหม่เมือง ขณะที่ในส่วนของกิจกรรมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนั้น ในวันที่ 11 เม.ย.63 จะมีการ จัดงาน สมโภชน์ พระพุทธสิหิงค์ และในวันที่ 13เม.ย.63 จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานบริเวณหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์เพื่อให้ประชาชนและท่องเที่ยว ร่วมกันสรงน้ำพระ ตามประเพณี แต่ จะไม่มีการจัดขบวนอัญเชิญ เหมือนทุกปีที่ผ่านมาทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand