7
shared

กรมเจ้าท่า ออกกฎเรือ 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าไทย ต้องกักตัว-โชว์ใบแพทย์

10 มีนาคม 2563 08:06 2829
กรมเจ้าท่า ออกกฎเรือ 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าไทย ต้องกักตัว-โชว์ใบแพทย์

กรมเจ้าท่า ประกาศ 3 ข้อปฏิบัติเรือจาก 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยง หากเข้าไทยต้องกักตัวตามรัฐบาลไทยกำหนด ต้องถูกกักตัวทั้งหมด พร้อมแสดงใบรับรองสุขภาพคนในเรือก่อนเข้าออกอย่างน้อย 24 ชม. หากฝ่าฝืนโทษปรับ

วันนี้ (10 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงนามในคำสั่งประกาศกรมเจ้าท่าลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรใดเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส นายเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือ ที่เดินทางมาจากท้องที่นั้นต้องได้รับการกักตัว (Quarantine) และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างอื่นตามที่รัฐบาลกำหนด

2. กรณีการเข้ามาของเรือเดินระหว่างประเทศที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 พ.ศ. 2563 กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร 6 ประเทศ เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทย นายเรือหรือตัวแทนเรือจะต้องดำเนินการดังนี้ คือ ให้ส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ก่อนเรือเข้ามาในช่องทางเข้าออกประเทศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ได้แก่ ใบสำแดงสุขภาพของคนในเรือ (Maritime Declaration of Health) รายชื่อ 10 เมืองที่ผ่านมา บัญชีรายชื่อลูกเรือและผู้โดยสารในเรือ และผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 7 วันล่าสุด และให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ให้ความรู้แก่ผู้ทำการในเรือ และผู้โดยสาร เรื่อง โรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส

รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคนประจำเรือและผู้โดยสารเป็นการประจำ หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้คัดแยกผู้ป่วยและเฝ้าระวังอาการ และหากสามารถกระทำได้ให้นำตัวส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจอาการผิดปกติดังกล่าวทันที นอกจากนั้น ให้นายเรือจัดให้มีการดำเนินการคัดกรองผู้ปลอดเชื้อ ส่วนบุคคลที่อยู่บนเรือ หากพบหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ให้คัดแยกตัวไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น และแจ้งด่านควบคุมโรคนอกจากนั้นเมื่อพบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส บนเรือ ให้เรือทอดสมอตามจุดตำบลที่ทอดสมอสำหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรค

3. ให้ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคภยันตราย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand