5ว่าที่กกต.ต้องลาออกจากงานประจำก่อน26ก.ค.

19:14 12 กรกฎาคม 2561 954
ประธานสนช.เผยว่าที่กกต.ทั้ง 5 คนต้องลาออกจากงานประจำก่อน 26 ก.ค. ก่อนเลือกประธานกกต.และนำขึ้นทูลเกล้าฯ

วันนี้ (12ก.ค.61) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า เมื่อที่ประชุมสนช.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คนแล้ว ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.พ.ศ.2560 ทั้ง 5 คนจะต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆภายใน 15 วันนับแต่วันที่สนช.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 ก.ค.

 

นายพรเพชร กล่าวว่า ภายหลังพ้นวันที่ 26 ก.ค.ไปแล้ว หากบุคคลทั้ง 5 คน ได้ดำเนินการลาออกจากตำแหน่งต่างๆตามกฎหมายกกต. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการให้ผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช.ดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกประธานกกต.จำนวน 1 คน ก่อนจะนำรายชื่อทั้ง 5 คนขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป เนื่องจากแม้สนช.จะไม่ได้ให้ความเห็นชอบกกต.ครบทั้ง 7 คน แต่กฎหมายกกต.กำหนดให้ผู้ที่ผ่านความเห็นชอบเป็นกกต.จำนวน  5 คนก็สามารถทำหน้าที่และเป็นองค์ประชุมได้