20
shared

เคาะแล้ว! เยียวยาเหยื่อโควิด แจกเงิน 1,000 บ. 2 เดือน

6 มีนาคม 2563 14:47 4802
เคาะแล้ว! เยียวยาเหยื่อโควิด แจกเงิน 1,000 บ. 2 เดือน

ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการระยะสั้น 2 กลุ่มช่วยเหลือผู้ประกอบการ และประชาชน จ่ายเงินตรง 1,000 บาท รวม 2 เดือน ให้กับผู้มีรายได้ เกษตกร และผู้ประกอบอาชีพอิสระวันนี้ (6 มี.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นหรือชั่วคราวภาย ในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการช่วยเหลือ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี รวมถึงมาตรการทางภาษี และการเงินการคลังต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ และวันนี้ก็ต้องแยกแยะ ว่านี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว นอกจากนี้ยังต้องรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วย ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลพิจารณาผลกระทบทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนของการให้เงินประชาชน ต้องเข้าใจมากต่างประเทศก็ดำเนินการ แต่ไทยก็ไม่ได้ให้มากเหมือนต่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชน ประกอบด้วย

มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการดูแลรายได้ให้เพียงพอ คือ สนับสนุนเงินโดยตรงให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย , เกษตรกร และ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน โดยจะช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท ผ่านระบบอีเพย์เม้นต์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะรวบรวมจำนวนผู้เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อเสนอในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่มีการเปิดเผยวงเงินรวมที่ใช้ในมาตรการนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประชาชน เช่น การดูแลค่าน้ำ ค่าไฟ แนวทางการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงลดค่าธรรมเนียมเช่าที่ราชพัสดุ

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพยุงธุรกิจและลดปัญหาการเลิกจ้าง โดยมี 4. มาตรการ คือ

1. มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

2. พักเงินต้น ขยายเวลาชำระหนี้ และผ่อนภาระดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

3. ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงิน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้กับลูกหนี้ทุกกลุ่ม รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่างๆ และ ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่อนปรนการชำระเงินขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต เป็นระยะเวลา 2 ปี ถึง 31 ธ.ค.64 และ 4.มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านเงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

ขณะเดียวกัน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้ กระทรวงการคลัง ไปหารือกับสำนักงบประมาณ หาแนวทางจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในภาวะวิกฤตด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คลัง' เตรียมเสนอครม.แจกเงิน 1-2 พันบาท กระตุ้นศก.สู้โควิด-19

'อุตตม' ตอบชัดวิธีกระตุ้นศก.สู้โควิด-19 ทำไมต้องแจกเงินประชาชน?

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand