สนช.ลงมติรับรองรายชื่อกกต.ชุดใหม่

12:18 12 กรกฎาคม 2561 998
สนช.พิจารณาการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายชื่อกกต.ชุดใหม่ เป็นครั้งที่ 2 หลังชุดแรกถูกโหวตคว่ำยกกระดาน

วันนี้ (12ก.ค.61) การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ 7  คน  หลังจากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ที่มี พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ  เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จแล้ว แบ่งเป็นรายชื่อที่มาจากกรรมการสรรหา 5 ราย  ซึ่งเป็นสายข้าราชการทั้งหมด ส่วนอีก 2 รายชื่อ มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งได้ยืนยัน 2 รายชื่อเดิมที่เคยถูก สนช.โหวตไม่เห็นชอบครั้งที่แล้วกลับเข้ามาให้ สนช.โหวตกันอีกครั้ง

 

โดยที่ประชุมได้ทำการประชุมลับ เพื่อพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงส่งให้พิจารณา ทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมป้องกันและปราบการการทุจริตในภาครัฐ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสันติบาลส่งให้ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ส่งเข้ามายังคณะกรรมาธิการฯ

 

ท่ามกลางกระแสข่าวว่า การโหวตในวันนี้ สนช. อาจไม่ให้ความเห็นชอบชื่อของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีปัญหาถูกฟ้องร้องคดี กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์  และแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สุด แต่ สนช.เป็นห่วงว่า หากโหวตผ่านไป อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กกต. ที่สำคัญอาจต้องเสียเวลาสรรหา กกต.ใหม่ในอนาคตด้วย ขณะที่อีกคนที่ต้องจับตาคือ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดที่สนช.ยังเสียงแตก จากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง

 

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิป สนช. ยืนยันว่า สนช. พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และเป็นธรรม ตามกฎกติกา ไม่มีอคติ ปราศจากใบสั่ง สำหรับการลงมติ ผู้ที่จะผ่านความเห็นชอบเป็น กกต. จะต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือ 124 เสียงขึ้นไป  จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246  คน  ซึ่งหากในวันนี้ได้ว่าที่กกต. ครบทั้ง 7 คน หรือ 5 คนขึ้นไป ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็สามารถ ระชุมเพื่อเลือกประธาน กกต. และทำงานได้ทันทีแต่หากสนช. ไม่ผ่านความเห็นชอบบุคคลใดเลย หรือเห็นต้องเป็นรายบุคคล ก็จะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ในส่วนที่ขาด