4
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย

3 มีนาคม 2563 19:55 214
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

วันนี้ (3 มี.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ความว่า

ด้วยวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบัลแกเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand