0
shared

ปิดศูนย์ฯ ไฟป่าตราด สถานการณ์ควัน-ฝุ่น สู่สภาพปกติ

2 มีนาคม 2563 16:35 254
ปิดศูนย์ฯ ไฟป่าตราด สถานการณ์ควัน-ฝุ่น สู่สภาพปกติ

ตราดปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียร ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดตราด หลังทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการจนสถานการณ์จากปัญหาไฟป่าตามแนวสันเขาบรรทัด จังหวัดตราด เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

นายศุภมิตร กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จากสถานการณ์ไฟป่าตามแนวสันเขาบรรทัด จังหวัดตราด ได้เริ่มพบปัญหา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จังหวัดตราดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับบริเวณแนวเขาบรรทัดที่เกิดปัญหาไฟป่า มีกับระเบิดเมื่อสมัยสงครามภายในกัมพูชา ที่ยังไม่เก็บกู้อยู่จำนวนมาก จึงไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปดำเนินการดับไฟป่าได้เหมือนกับปัญหาไฟป่าในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศทาง จังหวัดได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากกองทัพเรือสนับสนุนอากาศยาน เข้ามาดำเนินการดับไฟป่า ซึ่งพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติให้กองทัพเรือสนับสนุนเฮลิคอร์ปเตอร์ SeaHawk(ฮ.ปด.1) หมายเลขเครื่อง3201 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจำนวน 11 นาย ระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์–1มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 6 วัน ดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่และอำเภอบ่อไร่จำนวน 105 เที่ยวบินใช้ปริมาณน้ำ 105,000ลิตร ประกอบกับที่ผ่านมาในบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกจึงทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตราดได้คลี่คลายลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ 

ทางจังหวัด จึงได้ปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5จังหวัดตราดในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทุกภาคส่วน ในการเสียสละแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดตราดในครั้งนี้ รวมทั้งทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควัน โดยการจัดหาตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบให้กับประชาชน ผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสิ้น 98,300 ชิ้นอย่างไรก็ตามหลังจากทางจังหวัดดำเนินการปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ในครั้งนี้ ทางจังหวัดขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์จากปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand