1
shared

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำไม่ถึง 40%

29 กุมภาพันธ์ 2563 17:19 314
กรมชลประทาน เผย สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่างร้อยละ 40 แต่มีน้ำใช้การได้ 3,227 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 18 เท่านั้น ขณะที่หลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง

วันนี้ (29 ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา หลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากขาดน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบใน 12 หมู่บ้าน

ขณะที่อำเภอพิมาย นายจาตุรงค์ ถนอมกลาง ปลัดอำเภอพิมาย นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 100 คน ทำกิจกรรมกำจัดวัชพืช ภายในคลองโพธิ์ ซึ่งเป็นคลองน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านนำน้ำดิบไปผลิตประปาหมู่บ้านไว้อุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำแห้งขอด เสี่ยงที่ชาวบ้านจะขาดน้ำใช้ จึงได้ระดมพลังจิตอาสาฯ และชาวบ้าน ร่วมกันกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบมาสูบน้ำที่หลงเหลืออยู่ในคลอง ส่งไปไว้ในสระกักเก็บน้ำดิบบ้านโนนโพธิ์ ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภค-บริโภค


ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกภาคส่วนสนธิกำลัง จัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยวันนี้ได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจาก17หน่วยงาน ยานพาหนะ 52 คัน เพื่อลงสู่พื้นที่แต่ละอำเภอ และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเกิดการแห้งขอดแทบทุกพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อฝ่าวิกฤตแล้งร่วมกัน 


ด้าน ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้รายงานสรุปสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยรายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 9,923 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยปริมาณน้ำใช้การได้ 3,227 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 เท่านั้น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand