200
shared

ไขข้อสงสัยระยะฟักตัวของ "ไวรัสโควิด-19"

27 กุมภาพันธ์ 2563 12:12 75060
ไขข้อสงสัยระยะฟักตัวของโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่หากไม่มีอาการป่วย

วันนี้( 27 ก.พ.63) รศ.(พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค บอกว่า ในช่วงระยะฟักตัวของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 หากไม่มีอาการจะยังไม่แพร่เชื้อ หากป่วยมีอาการ แล้วไม่ป้องกันใส่หน้ากากอนามัย คนข้างๆก็ติด ถ้าสัมผัส สารคัดหลั่ง ไอจาม พ่นใส่หน้า รัศมี 1 เมตร

การแพร่เชื้อโควิด-19 ยังคงมาจากละอองฝอย ละออง เสมหะ หรือ ดร็อปเล็ท (droplets) เป็นหลัก ซึ่งผู้ที่รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในระยะประมาณ 1 - 3 เมตร และต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่มาจากการไอ หรือจาม เช่นเดียวกับ โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และ อีโบลาเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand