0
shared

กนอ.ลงนามตั้งนิคมฯเอเชียคลีนรับอุตฯเป้าหมาย

26 กุมภาพันธ์ 2563 13:47 89
กนอ. เร่งพัฒนา 'นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี' รองรับความต้องการขยายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของพื้นที่ อีอีซี คาดเปิดดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564

วันนี้ (26 ก.พ.) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New S-Curve ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีระบบสาธารณูปโภคทันสมัย มีพื้นที่สีเขียวที่สมดุล รวมทั้งมีพื้นที่สำรองน้ำขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งนี้ โครงการจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท ให้กับจังหวัดชลบุรี สร้างการจ้างงานและสร้างโอกาสพัฒนาแรงงานฝีมือเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 8,000 อัตรา เกิดการกระจายรายได้ และพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชุนอย่างยั่งยืน

จุดเด่นโครงการ คือ การคมนาคมขนส่งที่เต็มรูปแบบทั้ง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ อาทิเช่น ทางหลวงหมายเลข 331 หนึ่งในเส้นทางคมนาคมสายหลักของ อีอีซี มอเตอร์เวย์สายใหม่แหลมฉบัง- หนองคาย ตัดผ่านถนนทางเข้าโครงการที่ระยะทาง 1 กิโลเมตร จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ตามแนวเศรษฐกิจภาคเหนือและภาคใต้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 สามารถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแบบไร้รอยต่อระหว่างทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้ง CLMV จีน อินเดีย ได้สะดวกและรวดเร็ว


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand