2
shared

กกต.มีมติรับรองผลเลือกตั้งให้ 'เพชรภูมิ' เป็นส.ส.กำแพงเพชร เขต2

25 กุมภาพันธ์ 2563 16:55 489
กกต.มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ 'เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์' เป็นส.ส.กำแพงเพชร เขต2 อย่างเป็นทางการ


วันนี้ (25ก.พ.63) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 กำแพงเพชร

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงาน กกต.

สำหรับข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 กำแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 144,579 คน มาแสดงตนจำนวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand