2
shared

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร จ.โคราช แห้งขอดแทบไม่เหลือน้ำใช้ หนักสุดในรอบ 40 ปี

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:56 230
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร จ.โคราช  แห้งขอดแทบไม่เหลือน้ำใช้ หนักสุดในรอบ 40 ปี

โคราช อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง แห้งขอดไม่เหลือน้ำ ชาวบ้านท้ายอ่างฯ หลายอำเภอ เดือดร้อนขาดน้ำหนักสุดในรอบ 40 ปี

25 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สภาพล่าสุดแห้งขอด ไม่เหลือน้ำให้ระบายน้ำลงสู่คลองน้ำได้ ทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้ทำเกษตร และอุปโภค –บริโภคย่างหนัก กลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรต้อนวัวควายลงไปกินหญ้า ส่วนชาวบ้านก็สามารถขับรถจักรยานยนต์ไปวิ่งอยู่ภายในก้นอ่างเก็บน้ำได้
ชาวบ้านในตำบลบัลลังก์ รายหนึ่งบอกว่า ปีนี้ปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเลย ปริมาณจึงน้ำแห้งขอดจนหมด  วิกฤตหนักในรอบ 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรได้ จึงพากันหวั่นวิตก ว่า จะไม่มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้งปีหน้านี้หากไม่มีฝนตกลงมาอีก เนื่องจากปริมาณน้ำในขณะนี้เหลื 0 % ใช้การไม่ได้  ทำให้ชาวบ้านท้ายอ่างเก็บน้ำฯ ในอำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย ซึ่งบางตำบลรับน้ำจากลำน้ำลำเชียงไกร ไม่มีน้ำใช้  ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากขณะนี้

สำหรับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง เป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ พื้นที่ 8,000 ไร่ มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ตอนล่าง ท้ายน้ำอยู่ที่ลำตะคอง  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 616104 ตำบลบังลังก์ อำเภอโนนไทย และสามารถกักเก็บน้ำได้ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่ปัจจุบันน้ำเหลือ 0% ไม่มีให้ใช้การได้   ชาวบ้านหลายครัวเรือนในหลายตำบลของอำเภอโนนไทย , โนนสูง และอำเภอพิมาย  เดือดร้อนสุดๆ