3
shared

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดผลกระทบโควิด-19

25 กุมภาพันธ์ 2563 11:41 773
ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดผลกระทบโควิด-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือ EEC Thailand กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคใต้ดึงเยาวชนร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้(25 .. 63) นายนพดล  ภาคพรตรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ..... กิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอเล็กซานเดอร์ไซมอนเรนเดลล์ประธานกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยEEC Thailand  เปิดโครงการ"กอดป่ากอดทะเล" เมืองไทยสวยด้วยสองมือโรงแรมมาริไทม์ปาร์คสปาแอนด์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยEEC Thailand            จัดโครงการกอดป่ากอดทะเลเมืองไทยสวยด้วยสองมือนำกลุ่มนักเรียนจากจังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนพร้อมประชาชนทั่วไปกว่า 2,400 คนร่วมทำกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือแนวทางระหว่างเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและนำไปต่อยอดในการอนุรักษ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมResponsible Tourism เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนด้วยการร่วมเก็บขยะบริเวณหาดยาวคลองทรายขาว3 จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแนวคิดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการทำตลาดและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมอนุรักษ์และคำนึงถึงการท่องเที่ยวอย่างรักษาสิ่งแวดล้อม


..... กิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า  .กระบี่นับเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว  โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว 6 .9 แสนคนหรือมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ4 ของประเทศ  สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้กว่า  1.2 แสนล้านบาทซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลง  แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่องเที่ยวในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นสมบัติของประชาชนและการท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไป


ด้านนายนพดล  ภาคพรตรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ทางทรัพยากรทางทะเลและยังเป็นที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติย่อมมีการเสื่อมโทรมหากไม่มีการอนุรักษ์ควบคู่กันไปในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ททท. เล็งเห็นถึงการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนเพื่อนำไปปรับใช้ต่อชีวิตประจำวันและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไป เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง