2
shared

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังลิทัวเนีย

10 เมษายน 2562 02:30 118
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันเอกราช

 

วันนี้( 16 ก.พ.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 

ฯพณฯ นางสาวดาเลีย กรีบาวสเคท ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย กรุงวิลนีอุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทางเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาก้าวหน้าของประชาชนและสาธารณรัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ กอปรกับการสนับสนุนที่เข้มแข็งของท่านจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสัมพันธ์ทำไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย) 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง