3
shared

ผลวิจัยชี้ "เด็กประถม" เร่งรีบกินข้าวเที่ยงไม่ถึง 15 นาที

22 กุมภาพันธ์ 2563 14:23 259
สสส.เปิดเผยผลสำรวจพบ "เด็กประถม" มีชีวิตอยู่กับความเร่งรีบกินข้าวเที่ยงไม่ถึง 15 นาที

วันนี้( 22 ก.พ.63) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยน แปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศวีร์ สายฟ้า นักวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ศึกษาวิจัยในชื่อโครงการความสุขของเด็กไทยในวัยเรียน : เด็กประถมศึกษา (6-12 ปี) ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลของนักเรียน ป.1-6 ในโรงเรียนรัฐและเอกชน 3,282 คน ทั่วประเทศ พบว่า เด็กประถมมีความสุขระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างเป็นของตนเอง เพราะต้องทำกิจกรรมของโรงเรียนและเรียนพิเศษ 

โดยงานวิจัยนี้ยืนยันด้วยว่า เด็กที่อยู่กับพ่อแม่มีความสุขมากกว่าเด็กที่อยู่กับบุคคลอื่น หรือ พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว และพบด้วยว่า ร้อยละ 80 เด็กมีความสุขที่ได้มอบหมายให้ทำงานบ้าน เช่น ถูบ้าน เลี้ยงน้อง หรือ ดูแลคนอื่นในบ้าน ล้างจาน เพราะเด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อครอบครัว 

อย่างไรก็ตามกิจวัตรประจำวันของเด็กส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง มีเวลารับประทานอาหารกลางวันไม่ถึง 15 นาที เพราะมีกิจกรรมอื่นของโรงเรียนมาเบียดบังการเล่นของเด็ก โดยร้อยละ 98.05 ระบุว่าได้เล่นในแต่ละวัน แต่เป็นการเล่นกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่การเล่นแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย 

บางส่วนระบุว่า ชอบและมีความสุขที่ได้เล่นกับพี่น้อง เพื่อน และมีความสุขที่ครูเข้ามาพูดคุยด้วยความเข้าใจ ส่วนการเรียนพิเศษของเด็กพบว่า เด็กประถมร้อยละ 60 เรียนพิเศษ หรือ ติวเข้มเพื่อการสอบเข้าและสอบโอเน็ต
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand