36
shared

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิ์กก.บห.พรรค10ปี (คลิป)

21 กุมภาพันธ์ 2563 16:27 9049
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิ์กก.บห.พรรค10ปี (คลิป)

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

วันนี้ (21ก.พ.63) เมื่อเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง( 3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท


ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหน้าจะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 โดยศาลสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค

ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand