2
shared

ชลประทานเร่งขุดลอกผันน้ำเจ้าพระยาเติมสะแกกรัง

20 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 252
ชลประทานเร่งขุดลอกผันน้ำเจ้าพระยาเติมสะแกกรัง

ภัยแล้งอุทัยธานีทวีความรุนแรง แม่น้ำสะแกกรังลดฮวบซ้ำอีกรอบ ชุมชนชาวแพเดือดร้อนหนัก ชลประทานเร่งขุดลอกคลอง ผันน้ำจากเจ้าพระยาเติมแม่น้ำสะแกกรัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดอุทัยธานี  สถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนัก โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณลดระดับลงจนไม่สามารถผันน้ำไปเติมให้กับแม่น้ำสะแกกรังได้ โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะผันน้ำให้ไหลเวียนในแม่น้ำสะแกกรัง ที่ประตูระบายน้ำคลองขุมทรัพย์ บ้านเกาะเทโพ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำกว่าประตูระบายน้ำดังกล่าวปริมาณน้ำผันเข้าประตูระบายน้ำไม่ได้  ส่งผลให้แม่น้ำสะแกกรังลดฮวบลงอีกรอบ ชุมชนชาวแพกว่า 200 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องชักรากเรือนแพลงร่องน้ำลึกอยู่กลางแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนเกยตื้นติดค้างแห้ง การสัญจรทางเรือก็ได้รับความลำบาก เนื่องจากเรือนแพที่ถูกชักรากอยู่กลางแม่น้ำกีดขวางการสัญจร

 

ขณะที่โครงการชลประทานอุทัยธานี ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลหนัก ( รถขุดแขนยาว ) จำนวน 2 คัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักกลรถขุดที่ 5 สำนักชลประทานที่ 12  ( เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ) เร่งขุดคลองประตูระบายน้ำคลองขุมทรัพย์ให้มีความลึกต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปเติมเพื่อเพิ่มระดับปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกกรังให้สูงขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนชาวแพ สมารถชักรากเรือนแพเข้าฝั่งให้ได้มากที่สุด และสามารถใช้ชีวิตและการสัญจรทางเรือได้ตามปกติ ต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand