5
shared

“D&C Air Pollution” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2563 09:36 221
“ทีม Safe Zone” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มจัดการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : THAIHEALTH INNO AWARDS ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งระดับมัธยมและอาชีวศึกษามากมาย นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้ถูกนำไปใช้ ประยุกต์ ต่อยอด เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะอย่างได้ผล

จากความสำเร็จในครั้งนั้น  สสส. จึงได้จัดโครงการประกวด นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : THAIHEALTH INNO AWARDS ขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยมีเยาวชนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะเข้าร่วมส่งโครงการเข้าประกวดมากถึง 132 โครงการ และผ่านการเข้ารอบเพียง 18 โครงการเท่านั้น จากนั้นทั้ง 18 ทีมก็เข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อติดอาวุธความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมให้เหล่าเยาวชน ให้เข้าใจงานทางด้านเสริมสร้างสุขภาพอย่างถูกต้อง รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมที่ค้นคิดให้ดียิ่.ขึ้นและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ได้จัดให้มีพิธีประกาศผลรางวัล “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : THAIHEALTH INNO AWARDS” ขึ้น โดยผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา” ได้แก่ “D&C Air pollution” ทีม Safe Zone ซึ่งเป็นไอเดียของ น.ส.ศรันย์รักษ์ ฐิติกุลนิธิ, นายนพกฤษฏิ์ นิธิชัยสถิต และนายพันธบัตร ใบบุตร จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ  ที่นำปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือตรวจวัดและแจ้งเตือน ค่าฝุ่น PM2.5 และค่าก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ถูกปล่อยจากยานพาหนะบนท้องถนนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 


โดยประสานความร่วมมือกับคนในชุมชนท้องถิ่น ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการทำแผนที่ทางอากาศผ่านเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ตามช่วงเวลา พร้อมกับคำแนะนำเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งจะทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสามารถป้องกันตนเอง และช่วยกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองได้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“จุดเริ่มต้นมาจากแถบโรงเรียนไม่มีรถประจำทาง พาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เราต้องเจอปัญหาเรื่องฝุ่นจึงอยากทำเครื่องมือวัดและเตือนเมื่อเข้าสู่พื้นที่อันตราย”  “น้องป้อง” นายพันธบัตร ใบบุตร เล่าให้ฟังถึงที่มาของแนวคิดทำเครื่องวัดฝุ่นหลังจากนั้นก็นำไอเดียมาปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ และตั้งทีมทำงานขึ้นมาโดยมี “ครูตั้ม” นายอิทธิภพ ทิมวิภาค เป็นที่ปรึกษาและร่วมกันส่งโครงการเข้าประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพกับ สสส. 

“หลังจากได้รับคำแนะนำจากการเข้าร่วม Workshop เราเพิ่มเติมจากแค่การวัดฝุ่นอย่างเดียว เป็นการวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วย ตัวเครื่องมือนี้จะบอกระดับอันตรายด้วยหลอด LED ค่าสีตามมาตรฐาน UN มีการเพิ่มสัญญาณเสียงเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าสู่บริเวณที่มีฝุ่นและก๊าซอันตรายนานในระดับไม่ปลอดภัย และมีการทดสอบการตรวจวัดค่าต่างๆ เพื่อความแม่นยำมากขึ้น”  “น้องรัน” น.ส.ศรันย์รักษ์ ฐิติกุลนิธิ หญิงสาวหนึ่งเดียวในทีม เล่าถึงการปรับปรุงเครื่องมือ ด้านสมาชิกในทีมอีกคนหนึ่ง “น้องสมาร์ท” นายนพกฤษฏิ์ นิธิชัยสถิตย์ เล่าถึงการปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการทำงานจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศว่า“ส่วนของการทดสอบเครื่องมือ มีการขอความร่วมมือไปยังเขตบางขุนเทียนเพื่อขอติดตั้งเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับเราด้วยโดยเฉพาะพี่ๆ วินมอเตอร์ไซค์ที่พวกเราใช้เป็นพาหนะหลักในการไปโรงเรียน”


ซึ่งการทำงานหลังจากนี้ทาง ทีม Safe Zone และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะมีการประสานงานติดตั้งเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลภายในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน และทำชุดข้อมูลเพื่อสรุปปริมาณฝุ่นในพื้นที่เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับคนในชุมชนต่อไป “โดยภาพรวม มีน้องเก่งๆ หลายทีม และมีความเข้าในวิธีการพัฒนานวัตกรรม คือมองที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก แม้ว่าน้องๆ จะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านทักษะและการออกแบบเครื่องมือเหมือนนักศึกษาที่เรียนออกแบบหรือด้านวิศวกรรมโดยตรง แต่ก็ให้ความสำคัญในการมองปัญหาของกลุ่มเป้าหมายช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาได้ดีและกระบวนการคิดที่ใช้ทำงานเป็นวิทยาศาสตร์ เด็กๆ เหล่านี้น่าจะเป็นกำลังสำคัญให้แก่ สสส. และสังคมในการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อไปในอนาคต”  คุณชุติกา อุดมสิน ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินฝ่ายมัธยมศึกษาอธิบาย

 “สสส. ไม่ได้มุ่งหวังแค่การประกวดเพื่อให้ได้ชิ้นงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แต่มุ่งหวังที่จะสร้าง เมล็ดพันธุ์นักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งลูกศิษย์และครู ซึ่งเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ที่สำคัญของประเทศ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดของการเป็นนักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อต่อยอดให้ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพถูกนำไปใช้งานและขยายผลต่อไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย”  ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวสรุป.
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand