0
shared

สกพอ.แจงศูนย์ซ่อมใหม่ MRO แค่ย้ายไม่ได้ยึดคืน

19 กุมภาพันธ์ 2563 17:19 99
สกพอ. ชี้แจงไม่ได้ยึดคืนที่ดินศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา แค่ย้ายไปตั้งที่ศูนย์ซ่อมแห่งใหม่ ตามนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค

วันนี้ (19 ก.พ.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวเรื่อง การยึดที่ดินศูนย์ซ่อมอากาศยานการบินไทย ที่ อู่ตะเภา โดยระบุว่า    โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ หรือ  TG MRO ริเริ่มโดยบริษัทการบินไทย  เพื่อให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอันดับหนึ่ง ที่มีมาตรฐานระดับโลก เป็นโครงการที่สนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค ซึ่งได้กลายเป็นโครงการหลักในแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีมติเห็นชอบ กำหนดให้โครงการนี้ เป็นโครงการใน EEC Project List  ในชื่อโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยมี สนามบินนานาชาติ ที่จะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 60 ล้านคนต่อปี และศูนย์ซ่อมอากาศยานของการบินไทย ช่วยขยายการเติบโตเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

ทั้งนี้ การขยายศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่อู่ตะเภา ของการบินไทยให้ทันสมัยมากขึ้น ไปอยู่ในพื้นที่ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่ยึดที่คืน  เนื่องจากฝ่ายซ่อมแซมอากาศยานของการบินไทยเดิม บนพื้นที่ 150 ไร่นั้น อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ต้องก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ตามแผนพัฒนาโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก จึงได้ตกลงกันว่า จะให้มีการโยกย้ายฝ่ายซ่อมเดิมไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่  เป็นศูนย์ซ่อมอัจฉริยะ และใหญ่ขึ้นบนพื้นที่ 210 ไร่ ในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งการย้ายศูนย์ซ่อมนี้ กองทัพเรือ  สกพอ. และการบินไทย ได้มีการประสานงานมา ตั้งแต่ปี 2561 โดยกำหนดการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ กองทัพเรือ  และ สกพอ. ภายในปี 2563 นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกแบบทางวิ่งที่ 2 และทางขับที่เกี่ยวข้อง การออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ การจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ ร่วมกับ การบินไทย เพื่อเตรียมพร้อมการขยายขอบเขตการทำงานด้านการซ่อมอากาศยานของการบินไทย ไม่ได้เป็นการยึดที่คืนตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด สำหรับการคัดเลือกเอกชน มาร่วมดำเนินงานโครงการ TG MRO ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการจัดหาเอกชนร่วมลงทุน คาดว่า จะสามารถคัดเลือกเอกชนได้ ภายในเดือนเมษายน 2563


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand