0
shared

สู้ภัยแล้ง! ชาวนาทำฟางอัดก้อนทดแทนการทำนาปรัง

17 กุมภาพันธ์ 2563 11:43 335
ชาวนาในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ขานรับนโยบายรัฐ งดการเผาตอซังและฟางข้าว แต่หันมาทำฟางอัดก้อนส่งจำหน่ายสร้างรายได้ทดแทนการทำนาปรัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มชาวนาในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลดงป่าคำ  อำเภอเมืองพิจิตร รวมกลุ่มกันว่าจ้างเครื่องจักรกลจากบริษัทเอกชนมาจัดเก็บตอซังและฟางข้าวในแปลงนาหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  เพื่อนำไปจัดทำเป็นฟางอัดก้อนจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโค - กระบือ  รวมถึงนำฟางอัดก้อนดังกล่าวไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับแปลงปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกถั่วเขียว เพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำในช่วงฤดูแล้งสภาพอากาศร้อน  ทดแทนการเผาตอซังและฟางข้าว  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่อให้เกิดมลพิษในสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 

นางอารี  วรรณไพบูลย์  ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่  บอกว่า  สมาชิกจำนวนกว่า 50 รายในหมู่บ้าน  ซึ่งมีพื้นที่ทำนาปลูกข้าวรวมกันมากกว่า 1,500 ไร่  เลิกเผาตอซังและฟางข้าว  และหันมาทำฟางอัดก้อนส่งจำหน่ายในราคาก้อนละ 20 บาท  เพื่อสร้างรายได้ทดแทนในช่วงของการหยุดทำนาปรังฤดูแล้ง  นอกจากนี้ฟางอัดก้อนยังมีประโยชน์หลากหลาย  ทั้งช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น ปีนี้น้ำน้อยต้องปลูกถั่วเขียวแทนนาปรัง ก็ใช้ฟางเป็นปุ๋ยและคลุมหน้าดินรักษาความชื้น รวมทั้งใช้เป็นปุ๋ยให้กับผลไม้ในส่วน ช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินได้อย่างดี   เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand