1
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐเซอร์เบีย

15 กุมภาพันธ์ 2563 20:10 96
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย

วันนี้( 15 ก.พ.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายอะเล็กชานดาร์ วูซิช ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย กรุงเบลเกรด ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว