6
shared

ดีเดย์วันนี้! ธ.ก.ส.ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

14 กุมภาพันธ์ 2563 11:03 1181
ดีเดย์วันนี้! ธ.ก.ส.ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร มีผลตั้งแต่ 14 ก.พ.

วันนี้ (14ก.พ.63) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.875 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร MLR จากเดิมร้อยละ 5.00 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 4.875 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล MOR จากเดิมร้อยละ 6.75 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 6.50 ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลงร้อยละ 0.05-0.20 ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand