1
shared

เร่งพัฒนาแรงงานฝีมือรับ 10 อุตฯเป้าหมาย

13 กุมภาพันธ์ 2563 13:51 89
กระทรวงแรงงาน เดินหน้าปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ อีอีซี ล่าสุด ส่งมอบ 15 เยาวชน จากปัตตานี และยะลา ฝึกงานช่างไฟ

วันนี้ (13 ก.พ.)  นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้รับการฝึกจากจังหวัดปัตตานี และยะลา จำนวน 15 คน เข้าฝึกงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในโครงการจากปลายด้ามขวานทองสู่โลกการทำงาน ภายใต้กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายปฏิรูปกำลังแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับ 10  อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  , เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ทั่วประเทศ  เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ด้วยการกำหนดหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นแนวทางในการผลิตแรงงานใหม่ป้อนสู่ตลาด แบ่งเป็น การฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) และการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1-2 เดือน เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้แสดงความจำนงรับผู้รับการฝึกเป็นเยาวชน จาก สพร. 23 ปัตตานี และ สพร. 24 ยะลา สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15 คน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว เข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการในสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2563  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้มีงานทำ มีรายได้มั่นคง สร้างแรงบันดาลใจกับผู้รับการฝึกในรุ่นต่อไป และยังสามารถผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยระหว่างฝึกงานเยาวชนจะได้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการที่พัก รถรับส่ง รวมถึงค่าพาหนะ และเมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการของทางสมาคมฯ และได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในอัตราวันละไม่น้อยกว่า 400 บาท 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand