3
shared

ค่าฝุ่น PM2.5 ทั้ง 9 จุด ในกรุงเทพฯ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563 10:01 81
ทุกจุดในกรุงเทพฯ อากาศดี ค่าฝุ่น PM2.5 ไม่เกินมาตราฐาน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง