3
shared

ไม่พบไข้! ตรวจเข้มเรือสำราญ "SEABOURN OVATION" เทียบท่าภูเก็ต

13 กุมภาพันธ์ 2563 15:09 735
ไม่พบไข้! ตรวจเข้มเรือสำราญ "SEABOURN OVATION" เทียบท่าภูเก็ต

เรือสำราญ "SEABOURN OVATION" เทียบท่าภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวชาวยุโรป 495 คน คัดกรองไวรัสโควิด-19 ไม่พบไข้ ด้าน ผวจ.ภูเก็ต วอนอย่าเชื่้อข่าวปลอมเรือจอดสิงคโปร์ไม่ได้ แจงมีแผนกำหนดการมาอยู่แล้ว

วันนี้ (13 ก.พ.63) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,พลเรือ ตรีวโรดม สุวารี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต , น.อ.ธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต (รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดภูเก็ต),นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมและตั้งรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

ในวันนี้มีเรือสำราญกีฬาระหว่างประเทศ ขนาดใหญ่ ชื่อ "SEABOURN OVATION" จากฮ่องกง-มาเลเซีย-ไทย เดินทางเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, นพ.อนพัทย์ กอวนิช หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต, ร.อ.ธีระ ฑีร์ฆะยศ หัวหน้าสำนักงานนำร่องภูเก็ต, ด่านศุลกากร,ด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้การต้อนรับและร่วมปฏบัติงานตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยวที่โดยสารมากับเรือดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก


สำหรับเรือ SEABOURN OVATION หมายเลข IMO 0764958 สัญชาติ บาฮามาส ขนาดเรือ 41,865 ตันกรอส ออกเดินทางมาจากเมืองท่าลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 กำหนดเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 07.00 น. และจะออกจากท่าในเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน เพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ มีผู้โดยสาร 495 คน ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป โดยมีชาวเอเชีย 1 คน สัญชาติอินเดีย จำนวนลูกเรือ 433 คน รวมทั้งหมด 928 คน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าเรือ SEABOURN OVATION นำนักท่องเที่ยว 495 รายเป็นชาวยุโรปเกือบทั้งหมดไม่มีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับขั้นตอนปฏิบัติคือทุกเที่ยวเรือ ที่เข้ามาเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต จะมีการตรวจพฤติการณ์ก่อน จากนั้นจะมีการตรวจควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยคัดกรองตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก


ทั้งนี้ สำหรับผลการตรวจสอบนักท่องเที่ยวทั้ง 495 รายไม่พบว่ามีใครเป็นไข้ แต่เพื่อความมั่นใจจึงมีการตรวจอย่างเข้มข้น โดยวิธีการตรวจแบบสแกน สำหรับนักท่องเที่ยวจากยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ในแต่ละวันมีการใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 6,000 บาทต่อคนซึ่งมีจำนวน 400 กว่าราย ซึ่งจะมีเงินที่สะพัดในจังหวัดภูเก็ต กว่า 3,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นข่าวปลอมคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและจังหวัดภูเก็ต ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ อย่าวิตกกังวล เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือสำราญ มีการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสอย่างมีมาตรฐาน มีการตรวจวัดไข้ทุกวันก่อนจะลงเรือและมีการเซ็นรับรองจากแพทย์ที่ประจำอยู่บนเรือ


ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการตรวจคัดกรองอีกครั้งเพื่อความมั่นใจอย่างสูงสุด เพราะฉะนั้น พี่น้องประชาชนสบายใจได้ ข่าวทั้งหลายอย่าง เช่น เรือลำนี้เข้าสิงคโปร์ไม่ได้จึงมาแวะจอดที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้น เพราะเรือลำนี้มีแผนการเดินเรืออยู่แล้วตามกำหนดขั้นตอนถึงเวลามาจอดเข้าท่าที่ภูเก็ตในวันนี้ และเรือได้แวะที่แหลมฉบังและเกาะในประเทศฮ่องกงและเรือจะกลับไปที่สิงคโปร์ตามกำหนดการในวันที่ 15 ก.พ.63

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีเรือสำราญเข้ามาทั้งสิ้น 17 ลำ โดยเดือนมกราคมที่ผ่านมามีประมาณ 16 ลำ ซึ่งได้ดำเนินการคัดกรองตามมาตรฐานอนามัยโลกและข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ โดยกรมเจ้าท่ามีมาตรการการดูแลในเรื่องของราวจับราวสะพานในที่ต้องสัมผัสจะมีมาตรฐานควบคุมตลอดไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศผ่อนคลายต่อไป


พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 3 มีเขตรับผิดชอบฝั่งทะเลอันดามัน โดยได้จัดเตรียมกำลังพลบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ที่เป็นสถานที่ที่ เข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในทุกเส้นทางทั้งทางเครื่องบินหรือท่าเรือหรือท่าเรือชายแดนต่างๆ ก็ได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสถานที่

สำหรับกรณีที่เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากเฉลี่ยประมาณเดือนละประมาณ 15 ลำตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา โดยจังหวัดภูเก็ตมีการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองทัพเรือและกรมเจ้าท่าและทางตำรวจท่องเที่ยวเพื่อร่วมคัดกรองผู้โดยสารที่ลงมาจากเรือสำราญทั้งที่ท่าเรือน้ำลึกแลอ่าวป่าตอง โดยเน้นมาตรฐานการคัดกรตามมาตรฐานนานาชาติ หากพบผู้ที่มีไข้สูงก็จะมีการแยกแยกส่วนเพื่อตรวจในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงก็จะมีมาตรการในการส่งไปตรวจรักษาให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในประเทศไทย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand