2
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.เคนยาถึงแก่อสัญกรรม

11 กุมภาพันธ์ 2563 20:18 171
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดีเคนยาถึงแก่อสัญกรรม

วันนี้( 11 ก.พ.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ในการที่นายดาเนียล โทรอยทิช อารัป มอย (Mr. Daniel Toroitich arap Moi) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

ฯพณๆ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา กรุงไนโรบี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายดาเนียล โทรอยทิช อารัป มอยอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวเคนยา ในการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งและได้อุทิศตนเพื่อสร้างความผาสุกและความเจริญรุ่งเรื่องให้แก่ประเทศและประชาชน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว