1
shared

วุฒิสภาไฟเขียวเห็นชอบเลือก4ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2563 17:43 258
วุฒิสภาไฟเขียวเห็นชอบเลือก4ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่

ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบเลือก 4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ‘ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์’ ไม่ได้รับความเห็นชอบ

วันนี้ (11ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคแปด หลังจากที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รรับการเสนอชื่อที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว.เป็นประธาน กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ที่ใช้พิจารณารวม 150 วัน ซึ่ง กมธ.ได้ขอขยายเวลาพิจารณารวม 4 ครั้ง

ก่อนการพิจารณารายงานของการตรวจสอบประวัติฯ และลงมติ ซึ่งใช้เป็นการประชุมและลงคะแนนลับนั้น ส.ว.หารือต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อการใช้ระยะเวลาตรวจสอบประวัติ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 5 คน ที่ใช้ยาวนาน เพื่อให้สังคมเข้าใจ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามว่าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นที่ตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา, นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในข้อมูลเชิงลึก

จากนั้นที่ประชุมได้ยุติการหารือและเข้าสู่ขั้นตอนของการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของ กมธ. ก่อนที่จะให้สมาชิกทำการลงคะแนนลับ โดยผลปรากฏว่านายอุดมได้รับความเห็นชอบ 216 ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นายวิรุฬห์ เห็นชอบ 216 ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นายจิรนิติ เห็นชอบ 217 ไม่เห็นชอบ 2 เสียง และนายนภดล เห็นชอบ 203 ไม่เห็นชอบ 12 ไม่ออกเสียง 4 เสียง เท่ากับทั้ง 4 คนดังกล่าวได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด จึงได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนนายชั่งทองได้รับความเห็นชอบ 52 เสียง ไม่เห็นชอบ 139 เสียง ไม่ออกเสียง 28 เสียง ถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand