0
shared

ผู้แสวงบุญเรือนแสนขึ้นเขาคิชกูฏนมัสการรอยพระพุทธบาท

10 กุมภาพันธ์ 2563 09:27 563
ผู้แสวงบุญเรือนแสนขึ้นเขาคิชกูฏนมัสการรอยพระพุทธบาท

ประชาชนผู้แสวงบุญนับแสนขึ้นเขาคิชกูฏ จันทบุรี เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท ในช่วงวันหยุดยาว

ที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ ประชาชนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจำนวนมากแห่ขึ้นเขาในวันหยุดยาวเนื่องในวันพระใหญ่(วันมาฆะบูชา) กันอย่างเนืองแน่น จนทำให้รถที่ติดยาวตั้งแต่ทางเข้า โดยนักแสวงบุญได้เดินทางขึ้นเขาตลอดเวลาแต่ก็ยังมีนักแสวงบุญ กำลังเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง ต้องต่อคิวยาวรอเพื่อที่จะขึ้นรถไปยังลาน พระสีวลี จากนั้นเป็นทางเดินเท้า ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเพราะนักแสวงบุญมากมายจนล้นเส้นทางเดิน

โดยเทศกาล นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนยอดเขาคิชกูฏ  อำเภอคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญได้ขึ้นไปทำบุญ ไหว้พระ และนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งในชีวิตนี้ควรหาโอกาสสักครั้งได้ขึ้นไปนมัสการกราบไหว้ขอพรเสริมบุญให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยงานได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 63 ไปจนถึง 24 มีนาคม 63 โดยในปีนี้เขตอุทยานได้จัดระเบียบใหม่ห้ามนำถุงพลาสติกใส่อาหารขึ้นไปบนเขาให้ใช้ถุงผ้าใส่แทน เพื่อเป็นการลดขยะบนเขา

ซึ่งในช่วงนี้ยอดเขาคิชกูฏอากาศสดชื่น เย็นสบาย ตลอดระยะการเดินทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานช่วยบริการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยสามารถเดินทางขึ้นลงได้24 ชั่วโมง หรือจะติดต่อสอบถามก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกที่เบอร์โทรศัพท์ 039 452075-039 452056