5
shared

ภัยแล้งน่าห่วง! ระดับน้ำ 17 เขื่อนวิกฤต

8 กุมภาพันธ์ 2563 16:01 687
ภัยแล้งพ่นพิษ เขื่อน-อ่างเก็บน้ำ 17 แห่งอยู่ในระดับวิกฤต เขื่อนแม่กวงฯ เหลือน้ำ 27% ของความจุ

วันนี้( 8 ก.พ.63) สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤต ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด ล่าสุดเหลือเพียง 73 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 27 ของความจุเก็บกัก น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่  133 ล้านลูกบาศก์เมตร จนทำให้ขอบตลิ่งลึกลงไปในตัวอ่างเก็บน้ำเกือบร้อยเมตร มองเห็นเสาวัดระดับน้ำ และ ระดับน้ำที่ลดลงได้อย่างชัดเจนจากภูเขาที่ล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ น้ำที่เหลือน้อย ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ต้องวางแผนบริหารจัดการด้วยการลดปริมาณการส่งน้ำให้ภาคการเกษตร โดยแผนการส่งน้ำตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ที่จะมีขึ้นเดือนละครั้ง แต่ละครั้งจะลดปริมาณการส่งน้ำตามสถานการณ์ โดยในรอบเวรเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งน้อยกว่าปกติร้อยละ 30 เพื่อให้มีน้ำพอใช้ 

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง บอกว่า เขื่อนแม่กวงจะส่งน้ำตามรอบเวรทั้งหมดรวม 19 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะเหลือน้ำราว 52 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาไว้สำหรับเป็นน้ำก้นเขื่อน 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือเป็นน้ำต้นทุนสำหรับปลูกข้าวนาปีถัดไป พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน   

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรง แหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายพื้นที่แห้งขอดจนหมด ส่งผลกระทบเริ่มขาดแคลนสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน โดยเฉพาะลำน้ำลำสวายเลียง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลำน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับลำน้ำลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทย ล่าสุด ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยติดกับลำน้ำขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค น้ำทำการเกษตรและสัตว์น้ำเริ่มขาดแคลน 

นายดำรงศักดิ์ ฉิมนอก  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำลำสวายเลียง บอกว่า ปริมาณน้ำที่แห้งขอด ทำให้ไม่สามารถทอดแหจับปลาได้  สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติตายเกือบหมด ทั้งปลาเล็กปลาน้อย และสัตว์น้ำนานาชนิด  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนปลาสด-สัตว์น้ำไว้บริโภค 

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์ภัยแล้งถึงขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤต หรือ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่าง ทั้งหมด 17 แห่ง  เช่น เขื่อนแม่กวง เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตกิ์ ในภาคเหนือ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในพื้นที่ภาคกลาง 

สำหรับปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 20 จังหวัด เช่น จังหวัดเชียงราย พะยา สุดขทัย หนองคาย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท  ฉะเชิงเทรา รวม 116 อำเภอ   5614 หมู่บ้าน  เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand