4
shared

แนะเปิด “พีพีพี” ดึงน้ำทะเลทำน้ำจืดสู้ภัยแล้ง

7 กุมภาพันธ์ 2563 10:59 806
แนะเปิด “พีพีพี” ดึงน้ำทะเลทำน้ำจืดสู้ภัยแล้ง

ผู้บริหาร ปตท. เสนอภาครัฐเปิด “พีพีพี” ผลิตน้ำจืดจากทะเล รับมือภัยแล้ง หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อีอีซีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ปตท. ได้เสนอรัฐบาลดำเนินโครงการป้องกันปัญหาภัยแล้งในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ น้ำ เพื่ออุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ทำการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่ ทั้งไฟฟ้า ระบบราง แต่ระบบน้ำ ยังลงทุนไม่เพียงพอต้องพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบ ดังนั้น ภาครัฐต้องศึกษาแนวทางสนับสนุนโดยเสนอให้พัฒนาแหล่งน้ำด้วยรูปแบบการร่วมลงทุนกับเอกชน (พีพีพี) นำน้ำทะเลมาทำน้ำจืด เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ภาคอุตสาหกรรม    

ทั้งนี้ ปตท.พร้อมเข้าร่วมทุนโครงการผลิตน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำทะเล ซึ่งปัจจุบันจากเทคโนโลยีมีต้นทุนต่ำลง โดยขณะนี้ โรงกลั่นไทยออยล์ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ  จีซี  ผลิตด้วยระบบนี้ 10-20% ของความต้องการใช้น้ำอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องศึกษาแนวทางสนับสนุน เช่น การส่งเสริมการส่งน้ำระบบท่อที่ต้องกำหนดราคาให้เป็นธรรม รวมถึง การลดภาษีนำเข้าเครื่องจักร


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand