3
shared

เปิด3แนวทางคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมเสียบบัตรแทนกัน

7 กุมภาพันธ์ 2563 10:29 1180
เปิด3แนวทางคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมเสียบบัตรแทนกัน

รองหัวหน้าประชาธิปัตย์เปิด 3 แนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ปมเสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2563

วันนี้ (7ก.พ.63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยในประเด็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตราขึ้น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยระบุว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยออกมาในทิศทางใด  ซึ่งมีความเป็นไปได้ 3-4 ทาง ส่วนตัว รู้สึกตื่นเต้นที่จะมีการวินิจฉัย เพราะถือว่ารวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมทางที่จะปฎิบัติตามคำสั่งของศาล เช่น หากต้องมีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ใหม่ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 11 ก.พ. ก่อนมีมติส่งต่อให้สภาฯ หากช่วงเวลาดังกล่าวเลยสมัยการประชุมสภาไปแล้ว จะต้องมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ  ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณดำเนินการไปบ้างแล้ว 

ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ อดีตส.ส.พัทลุง มองว่าแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยมีประมาณ 3 แนวทาง คือ 1.ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้เป็นโมฆะ แล้วรัฐบาลต้องไปออกเป็นกฎหมายพระราชกำหนด หรือ (พ.ร.ก.) แทน ซึ่งแนวทางนี้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน เพราะเรื่องนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น 2.ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณใหม่ทั้งหมด ทั้ง 3 วาระ และแนวทางที่ 3.ศาลอาจวินิจฉัยให้ตัดคะแนนเฉพาะ ส.ส.บางคนที่มีปัญหาการเสียบบัตรแทนกันออก

นายนิพิฏฐ์ กล่าวด้วยว่า หากมติศาลฯออกมาเป็นลบ รัฐบาลไม่จำเป็นต้องลาออก เพราะไม่ใช่เพราะความบกพร่องที่เกิดจากฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นความบกพร่องที่เกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ต้องดูว่าผู้ถูกร้อง (ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน) มีคำชี้แจงอย่างไรกับศาล เมื่อศาลรับฟังและมีข้อเท็จจริงยุติได้ว่ามีการเสียบบัตรแทนกันจริง ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยข้อกฎหมายเท่านั้น

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand